Nyheter

Skal du ta teoriprøven for drosje?

Fra 1. november 2020 må du bestå teoriprøve og oppkjøring til drosjesjåføreksamen før du kan søke om kjøreseddel for å kjøre drosje. De som tar yrkessjåførkompetanse for persontransport slipper. Du kan lese mer om det nye drosjeregelverket på Regjeringens nettsider.
Les hele artikkelen

10 tips for å bestå kompetansetesten i Vinterdrift.

Skal du eller noen av dine ansatte ta kompetansetsten i Vinterdrift? Aprento gir deg 10 tips for hvordan man kan tilegne seg den kunnskapen man trenger – og bestå kompetansetesten hos Statens vegvesen.
Les hele artikkelen

Kompetansetest for Vinterdrift.

Hver enkelt sjåfør må gjennomføre en kompetansetest, og de som består har dokumentasjon for å jobbe ut kontraktsperioden. Aprento har laget et effektivt og pedagogisk kurs med mål om å forberede kandidater til den aktuelle testen. Entreprenørene vil naturlig måtte ta inn nye sjåfører i løpet av kontraktsperioden, og disse må gjennomføre en tilsvarende kompetansetest.
Les hele artikkelen

Statens vegvesen tester ut elektronisk prøve i arbeidsvarsling

Det å følge opp og sikre god kvalitet på kursene kan være en krevende øvelse. Vegvesenet ønsker derfor nye krav til opplæring, som innebærer at alle må ha kompetansebevis etter å ha bestått elektronisk prøve i arbeidsvarsling, før de kan jobbe på vegen. Statens vegvesen er godt i gang med å teste ut slike elektroniske prøver, som etter planen skal tilbys entreprenører og andre brukere i 2020.
Les hele artikkelen