Personvern og cookies

Personvernerklæring for Aprento.no

Personvern er viktig for oss og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

1. Grunnleggende krav til behandlingen av personopplysninger

Aprento AS eier og drifter aprento.no, og er behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger når du besøker vårt nettsted eller benytter deg av våre tjenester. Opplysningene blir behandlet i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen, herunder personopplysningsloven og EUs personvernforordningen (GDPR).

2. Formålet med behandlingen og hvilke opplysninger vi behandler

For å kunne levere tjenesten til deg, behandler vi informasjon om hvem du er og din bruk av tjenesten. Vi behandler opplysninger om navn, adresse, fødselsdato, e-post, telefonnummer, hvilken trafikkskole du er tilknyttet og informasjon om kjøp og innlogginger. I tillegg lagrer vi dine testsvar og notater for å vise deg statistikk om din progresjon og for å kunne forbedre tjenesten. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er å oppfylle vår avtale med deg, jf. GDPR artikkel 6 bokstav b.

Cookies (informasjonskapsler) og pixels

Som de fleste nettsteder benytter aprento.no seg av informasjonskapsler for å kunne levere tjenesten, for å tilby en best mulig brukeropplevelse til deg og for å kunne yte bedre kundeservice. En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på, eller interaksjon med, en nettside legges i din nettlesers internminne. Ved bruk av informasjonskapsler samler vi inn informasjon om hva slags nettleser du bruker, IP-adressen din, hvilken nettleser og operativsystem som benyttes, samt data over besøkte undersider med dato/tidspunkt for besøket.

Enkelte informasjonskapsler er nødvendige for at nettsiden skal fungere på en optimal måte. Det rettslige behandlingsgrunnlaget for disse er berettiget interesse, jf. GDPR artikkel 6 bokstav f. Hvis du ikke lenger ønsker å samtykke til dette kan du administrere bruken av informasjonskapsler i din nettleser. Det kan du lese mer om her: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

Dersom du samtykker til det, benytter vi også informasjonskapsler til:

Analyseformål for å hjelpe oss å se hvordan nettsidene våre blir brukt, slik at vi kontinuerlig kan forbedre dem.
Vi bruker:
  • Google Analytics
Markedsføringsformål og for å skreddersy innholdet til hver enkelt bruker.
Vi bruker:
  • Facebook
  • Goodle Ads

Det rettslige grunnlaget for bruk av slike informasjonskapsler er samtykke, jf. GDPR artikkel 6 bokstav a. Samtykke innhentes i form av avkrysningsbokser når du kommer inn på nettsiden.

Du kan endre dine preferanser her.

Særlig om betalingsinformasjon

Aprento.no behandler ikke betalingsinformasjon utover det som er påkrevd etter norsk lov.

Betaling med kredittkort

Aprento AS er ansvarlig for alle transaksjoner som gjøres via aprento sine nettsider. Aprento lagrer ingen kortinformasjon. For å utføre betalingen videreformidler vi dine opplysninger til vår betalingsleverandør Nets. De oppbevarer informasjonen på en sikker og forsvarlig måte og er PSI Level 1-sertifisert.

3. Særlig om barns personvern

I tråd med personvernlovgivningen ønsker ikke aprento.no å behandle personopplysninger om barn under 13 år uten foresattes samtykke. Dersom det viser seg at vi har behandlet slike personopplysninger, kan vi kontaktes for sletting slik det er beskrevet under punkt 6.

4. Særlig om elektronisk markedsføring

Som de fleste virksomheter har vi en berettiget interesse i å markedsføre våre tjenester. Samtidig er ditt personvern viktig for oss, og vi ønsker å begrense eventuelle ulemper dette kan medføre for deg. Dersom du har et aktivt kundeforhold hos oss, vil vi kunne sende deg elektronisk markedsføring om produkter eller tjenester som vi tror du har interesse av, med mindre du har gitt oss beskjed om at du ikke ønsker å motta slike henvendelser. Med til reklameformatene som aprento.no bruker, hører annonser i sosiale nettverk (f.eks. Facebook Ads, Instagram Ads, SnapChat Ads, YouTube Video Ads).

5. Bruk av databehandlere

Aprento AS inngår databehandleravtale med alle som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

6. Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til support@aprento.no eller eventuelt per post til Aprento AS, Kongens gate 14, 0153 Oslo.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet.

7. Lagringstid og sletterutiner

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og lovpålagte plikter vi har, for eksempel etter regnskapslovgivningen.

8. Endringer i personvernerklæringen

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil disse bli publisert på nettsiden 7 dager før endringene iverksettes. Ved større endringer vil kunder bli informert i tjenesten 7 dager før endringene iverksettes.