Vilkår

1. Partene

Aprento.no eies av Aprento AS, org nr: 922 022 046, Kongens gate 14, 0153 Oslo. Disse vilkårene gjelder for deg og ditt kundeforhold til Aprento AS, og bruk av tjenesten Aprento.no Vilkårene består av understående punkter, opplysninger gitt i bestillingsprosessen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Pris

Alle priser er inkludert merverdiavgift, og oppgitt i NOK. Prisene vil fremkomme før du gjør endelig bestilling og betaling. Ytterligere kostnader som Aprento før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

3. Avtaleinngåelse

Vilkårene er bindende for begge parter når du som kjøper har gjennomført din bestilling av tjenesten til Aprento.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i Aprento sitt tilbud på Aprento.no eller i din bestilling som kjøper av tjenesten.

4. Betalingen

Når du kjøper tilgang tjenesten Aprento.no, får du tilgang til produktet du velger i et visst antall sammenhengende timer/døgn/måneder. Tiden løper fra du starter første prøve eller kapittel. Tjenesten skal være tilgjengelig 24 timer i døgnet. Dog vil det unntaksvis kunne forekomme nedetid som følge av teknisk vedlikehold og feilretting.

Når du kjøper tilgang til tjenesten Aprento.no får du en personlig konto som kun er gyldig for deg. Denne kontoen må ikke overdras da den kan misbrukes.

5. Levering

Levering er skjedd når kjøperen har tilgang til tjenesten. Tjenesten krever opprettelse av personlig brukerkonto til innlogging til våre betalte produkter. Tjenesten er tilgjengelig for en rekke typer enheter (Mobil, PC, nettbrett, osv). Noen typer innhold vil også kunne lastes ned midlertidig og nås uten internettilkobling.

6. Tillatt bruk

Når du kjøper tilgang til Aprento.no får du en personlig konto som kun er gyldig for deg. Brukernavn og passord skal holdes konfidensielt, og må ikke overdras da den kan misbrukes. For å forhindre misbruk er tilgangen begrenset til totalt 3 forskjellige nettlesere/browsere på henholdsvis PC/Mac, nettbrett og mobiltelefon. Tilgangen omfatter i tillegg 1 applikasjon til nettbrett og 1 applikasjon til mobiltelefon. Du må ikke dele passord til din brukerkonto med andre, eller videreselge eller bruke tjenesten kommersielt. Ved mistanke om misbruk eller brudd på disse vilkårene kan Aprento AS sperre eller avslutte kontoen din for å beskytte deg, Aprento AS eller våre samarbeidspartnere fra identitetstyveri eller øvrig misbruk. Det er ulovlig og straffbart å skaffe seg uautorisert tilgang til tjenestene (hacking), å kopiere innhold for annet enn privat bruk, samt å legge ut innhold på internett og i sosiale medier uten tillatelse.

7. Angrerett

Ved kjøp av vår tjeneste, har du ordinær angrerett i tråd med angrerettloven. Angreretten faller bort så snart du har startet tjenesten (se angrerettsloven § 22, c). Dersom du ønsker å benytte deg av angreretten din, vennligst ta kontakt med vår Kundesupport.

8. Mangel ved varen. Kjøperens rettigheter

Aprento AS er ansvarlig for alt innhold og funksjonalitet i Tjenesten. Aprento AS er derimot ikke ansvarlig for feil eller kostnader ved internettforbindelsen eller enheten du bruker. Kvaliteten på leveransen av Tjenesten vil kunne påvirkes av hvor du befinner deg og hva slags utstyr du bruker. Oppdager du feil på tjenestene eller mistenker at noen misbruker brukerkontoen din, er det fint om du informerer oss om dette via vår Kundesupport. Er det langvarige feil ved tjenesten som gjør at du ikke kan bruke den, kan du ha krav på refusjon eller gratis tilgang til tjenesten med varighet som samsvarer med tiden tjenesten ikke har vært tilgjengelig. Dersom det foreligger en mangel ved varen må du som kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi Aprento AS melding om at du vil påberope deg mangelen. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post sendt til vår Kundesupport).

9. Personopplysninger

Personvern er viktig for oss og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet.
Aprento AS eier og drifter aprento.no, og er ansvarlig for behandling av dine personopplysninger når du besøker vårt nettsted eller benytter deg av våre tjenester. Opplysningene blir behandlet i samsvar med kravene i personopplysningsloven.
For å kunne levere tjenesten til deg, behandler vi informasjon om hvem du er og din bruk av tjenesten. Vi behandler opplysninger om navn, adresse, fødselsdato, e-post, telefonnummer, informasjon om arbeidsgiver du er tilknyttet, og informasjon om kjøp og innlogginger. I tillegg lagrer vi dine testsvar og notater for å vise deg statistikk om din progresjon og for å kunne forbedre tjenesten.
For å kunne levere tjenesten, og å tilby en best mulig brukeropplevelse til deg og for å kunne tilby support, samler vi inn og behandler en del teknisk informasjon om besøkende på nettsiden. Vi behandler informasjon om hva slags nettleser du bruker, IP-adressen din, landingsside og besøkshistorikk.

Som de fleste nettsteder benytter Aprento.no seg av cookies. En cookie er en tekstfil som ved besøk på, eller interaksjon med, en nettside legges i din nettlesers internminne.
Aprento.no bruker cookies til statistikk, i den hensikt å kunne gjøre nettsidene våre enda mer brukervennlige og for å kunne yte bedre kundeservice.
I informasjonskapslene lagres IP-adresse, hvilken nettleser og operativsystem som benyttes, samt data over besøkte undersider med dato/tidspunkt for besøket. Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere brukeren.

Ved å bruke nettsiden Aprento.no samtykker du til at vi kan sette cookies i din nettleser. Aprento AS behandler ikke betalingsinformasjon utover det som er påkrevd etter norsk lov. Aprento AS er ansvarlig for alle transaksjoner som gjøres via Aprento.no sine nettsider.

I tråd med personvernlovgivningen ønsker ikke Aprento AS å behandle personopplysninger om barn under 13/16 år uten foresattes samtykke. Dersom det viser seg at vi har behandlet slike personopplysninger, kan vi kontaktes for sletting. Aprento AS inngår databehandleravtale med alle som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi overfører ikke personopplysninger til tredjeland.
Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.
Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.
Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til vår Kundesupport eller eventuelt per post til Aprento AS, Kongens gate 14, 0153 Oslo. Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet.
Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og lovpålagte plikter vi har, for eksempel etter regnskapslovgivningen. Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil disse bli publisert på nettsiden 7 dager før endringene iverksettes. Ved større endringer vil kunder bli informert per e-post 7 dager før endringene iverksettes.

10. Konfliktløsning

Klager rettes til vår Kundesupport innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du som kjøper ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23400500 eller forbrukerradet.no. Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: https://ec.europa.eu/odr.

Firmaopplysninger

Aprento.no
Kongens gate 14
0153 Oslo
Tlf.: 24 02 20 06
support@aprento.no
Juridisk navn
Aprento AS
Org nr. 922 022 046

Lurer du på noe?

Kontakt vår kundeservice