Effektiv opplæring

Aprento er en moderne læringsplattform som gir deg effektiv og motiverende elæring med tekst, bilder, lyd, oppgaver og filmer. Kursene er laget med utgangspunkt i gjeldende kompetansekrav.

Kontakt oss for demo
Vinterdrift
Vinterdrift

Digitalt kurs for vinterdrift rettet mot arbeidsledere og operatører innenfor vinterdrift av vei

Les mer om vinterdrift
Arbeidsvarsling kurs 1
Arbeidsvarsling kurs 1

Kurset gjennomføres av godkjent kursholder som fjernundervisning og er rettet mot alle som skal arbeide langs vei.

Les mer om arbeidsvarsling kurs 1
Drosje
Drosje

Nettkurs og teoriprøver er rettet mot alle som skal søke om kjøreseddel for å kjøre drosje.

Les mer om drosje

Har du ansatte som trenger kurs for Arbeidsvarsling eller Vinterdrift?

Aprento tilbyr digitale kurs som effektivt klargjør dine kandidater for kompetansetesten.
Med våre kurs kan alle lære hvor som helst og når som helst.

Kontakt oss for demo
Illustrasjon

Samarbeidspartnere

Logo: Roadworks