Effektiv opplæring

Aprento er en moderne læringsplattform som hjelper dine ansatte med å bestå kompetansetesten hos Statens vegvesen.
Finn ut hvordan kandidater kan få en effektiv og motiverende opplevelse med videoer, oppgaver og interaktivitet.

Kontakt oss for demo
Vinterdrift
Vinterdrift

Digitalt kurs for vinterdrift rettet mot arbeidsledere og operatører innenfor vinterdrift av vei

Les mer om vinterdrift
Vinterdrift
Arbeidsvarsling

Kurs rettet mot alle som skal arbeide langs vei og er delt inn i klassene Arbeider og Stedsansvarlig

Les mer om arbeidsvarsling
Vinterdrift
Drosje

Nettkurs og teoriprøver er rettet mot alle som skal søke om kjøreseddel for å kjøre drosje.

Les mer om drosje
Vinterdrift
Arbeidstid

Dette kurset er en gjennomgang av arbeidsmiljølovens kapittel 10, Arbeidstid.

Les mer om arbeidstid

Har du ansatte som trenger kurs for Arbeidsvarsling eller Vinterdrift?

Aprento tilbyr digitale kurs som effektivt klargjør dine kandidater for kompetansetesten.
Med våre kurs kan alle lære hvor som helst og når som helst.

Kontakt oss for demo
Illustrasjon

Samarbeidspartnere

Logo: Roadworks