Vinterdrift

Aprentos nettkurs hjelper kandidater til å bestå kompetansetesten hos Statens vegvesen. Kurset er rettet mot alle som skal arbeide langs vei og er delt inn i klassene Arbeidsledelse, Salting og Ikke salting.

Innholdet er pedagogisk bygget opp og består av videoer, animasjoner, lyd og tekst, samt 300 oppgaver. Tjenesten er tilpasset alle digitale flater.

Kjøp tilgang Prøv gratis demo

Illustrasjon: Vinterdrift

Video

Video får en stadig viktigere rolle i opplæring. Aprento har laget pedagogiske videoer for å forenkle og forklare relevante tema i opplæringen. Vi ser at den visuelle tilnærmingen gjennom bruk av video gir økt motivasjon og forståelse hos våre brukere.

Forklaringer

Vi har laget unike og pedagogiske forklaringer til alle oppgavene i tjenesten. Disse forklaringene vil garantert hjelpe kandidaten i forberedelsene til kompetansetesten hos vegvesenet.

Kantstolper skal vise vei når det er dårlig sikt eller mørkt. Kantstolper skal vise vei når det er dårlig sikt eller mørkt.

Disse stolpene må vaskes slik at refleksen er synlig. Med nærlys i mørket skal minst tre kantstolper på samme side være synlig etter hverandre.Disse stolpene må vaskes slik at refleksen er synlig. Med nærlys i mørket skal minst tre kantstolper på samme side være synlig etter hverandre.

Les mer om «Drenering og fjerning av is»

Lyd

I våre kurs kan kandidaten høre hele pensum mens man følger med på illustrasjoner og bilder. Vi har lest inn pensum for vinterdrift i sin helhet, slik at kandidaten kan velge mellom å lytte eller lese i pensum.

BrøyteutstyrBrøyteutstyr

Det er viktig med riktig utstyr når man brøyter. Forskjellige situasjoner krever forskjellig utstyr og løsninger. Det er viktig med riktig utstyr når man brøyter. Forskjellige situasjoner krever forskjellig utstyr og løsninger.

Her skal vi se på plogtyper, vegstål, slapsefjerningsutstyr, snøfresere og utstyr som brukes på gang- og sykkelveger. Ved bruk av slikt utstyr må vognkortet inneholde dokumentasjon på at utstyret er godkjent. Her skal vi se på plogtyper, vegstål, slapsefjerningsutstyr, snøfresere og utstyr som brukes på gang- og sykkelveger. Ved bruk av slikt utstyr må vognkortet inneholde dokumentasjon på at utstyret er godkjent.

Det kreves dispensasjon fra Statens vegvesen for kjøretøy med plog som er bredere enn 2,55 meter. Største tillatte [transportbredde][transportbredde] for plog, selv om man har dispensasjon, er 3,5 meter. Du kan ikke under noen omstendigheter overskride kjøretøyets tillatte aksellast. Det kreves dispensasjon fra Statens vegvesen for kjøretøy med plog som er bredere enn 2,55 meter. Største tillatte transportbredde for plog, selv om man har dispensasjon, er 3,5 meter. Du kan ikke under noen omstendigheter overskride kjøretøyets tillatte aksellast.

Bilder og 3D-illustrasjoner

Vanskelige temaer er enklere å forstå ved hjelp av grafikk. Derfor inneholder kurset bilder og 3D-illustrasjoner som viser situasjoner og regler på en forklarende måte.

HMS og brøytingHMS og brøyting

Vinterdriften skal medføre minst mulig ulempe for andre. Vinterdriften skal medføre minst mulig ulempe for andre.

**Hastighet** Hastighet

Som nevnt tidligere er riktig hastighet viktig for effektiv brøyting, men det er også viktig for din egen sikkerhet. I for høy hastighet kan plogen ta kontroll over styringen å sende kjøretøyet i motsatt kjørefelt eller i grøfta. Som nevnt tidligere er riktig hastighet viktig for effektiv brøyting, men det er også viktig for din egen sikkerhet. I for høy hastighet kan plogen ta kontroll over styringen å sende kjøretøyet i motsatt kjørefelt eller i grøfta.

Støy fra brøyting om natten kan være et miljøproblem for folk som bor langs vegen.Støy fra brøyting om natten kan være et miljøproblem for folk som bor langs vegen.

Statistikk

På dashbordet kan kandidaten se hvilke prøver som er gjennomført, og hvilke resultater som er oppnådd. Med vår grafiske fremstilling er det lett å få et overblikk over hvordan man ligger an.

Vi tipser også om det vi mener kandidaten bør lese mer på.

Personlig veiledning og kundeservice

Ved tekniske eller faglige spørsmål kan kandidaten sende en melding til en av våre veiledere, som vil svare raskt på mail.

Vi svarer på mail mellom kl 09-21 alle dager. Klikk her for å kontakte kundeservice.

Prøv gratis demo

Ønsker din bedrift å teste våre kurs?
Logg inn med Vipps for å få tilgang.

Knapp: Logg inn med Vipps