Skal du ta teoriprøven for drosje?

Publisert 15.10.2020 11:30

Fra 1. november 2020 må du bestå teoriprøve og oppkjøring til drosjesjåføreksamen før du kan søke om kjøreseddel for å kjøre drosje. De som tar yrkessjåførkompetanse for persontransport slipper. Du kan lese mer om det nye drosjeregelverket på Regjeringens nettsider.

enter image description here

Kravet gjelder for nye søkere

Kravet om bestått drosjesjåføreksamen gjelder kun for nye søkere. Hvis du fikk kjøreseddel før 1. november 2020, trenger du ikke å ha bestått drosjesjåføreksamen for å fornye kjøreseddelen. Forutsetningen er at du fornyer kjøreseddelen innen ett år etter at den gamle kjøreseddelen utløp. Hvis du ikke fornyer kjøreseddelen innen ett år etter utløpet av den gamle kjøreseddelen, må du legge kompetansebeviset for drosjesjåfører ved søknaden om ny kjøreseddel. Hvis du har yrkessjåførkompetanse for persontransport, trenger du ikke ta drosjesjåføreksamen.

Pris

Det koster 1090,- kroner å ta drosjesjåføreksamen på en trafikkstasjon.

Forberedelser

Lurer du på hvordan du bør forberede deg? Aprento sine teoriprøver og nettkurs til teoriprøven for drosje hjelper deg med å bli klar. Her kan du teste deg med teoriprøver som er laget på samme måte som hos Statens vegvesen, samt gjennomgå hele pensum med video, lyd og tekst.

Teoriprøven

Du kan ta teoriprøven på alle Statens vegvesens trafikkstasjoner. Du må svare på oppgavene på en pc og får resultatet med en gang du har levert. Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon. Vær oppmerksom på at noen trafikkstasjoner kan ha begrensede åpningstider for teoriprøver.

Gjennomføring av teoriprøve

Du må ta teoriprøven på norsk og tillat tidsbruk er 60 minutter. Bruk av tolk er ikke tillatt. Prøven består av 35 oppgaver som kan være utformet som spørsmål, ufullstendige setninger eller påstander som du må ta stilling til. Du må besvare 85 prosent av oppgavene riktig for å bestå. Hvis du har lese- eller skrivevansker, kan du søke om å få en tilrettelagt prøve. Da må du legge ved en uttalelse fra en logoped eller lignende. Om du ikke består prøven, kan du få vite hvilke temaer du svarte feil på, men ikke de konkrete oppgavene. Vi anbefaler deg å forberede deg godt før du tar prøven på nytt. Du må ha bestått teoriprøven før du kan ta oppkjøring.