10 tips for å bestå kompetansetesten i Vinterdrift.

Publisert 28.11.2019 09:44

enter image description here

Skal du eller noen av dine ansatte ta kompetansetsten i Vinterdrift hos Statens vegvesen? Aprento gir deg 10 tips for hvordan man kan tilegne seg den kunnskapen man trenger – og bestå kompetansetesten hos Statens vegvesen.

  1. Sørg for å ha tilgang til kurset på Aprento.no.
  2. Sett deg inn i pensum før du tester deg med teoriprøvene
  3. Se videoene i kurset, og repetér gjerne
  4. Ta mange tester, slik at du blir eksponert for et bredt utvalg av oppgaver. NB. Husk å lese alle spørsmål og svaralternativer nøye.
  5. Les forklaringene til oppgavene.
  6. Bruk lydfunksjonaliteten i kurset og på teoriprøvene. Det kan være veldig effektivt å høre og lese samtidig.
  7. Bruk tid på resultatsiden når du er ferdig med en teoriprøve. Her gir vi deg en oversikt over hvilke tema du bør jobbe mer med.
  8. Sett deg godt inn i tabellene for salting og vinterdriftsklasser (disse tabellene er tilgjengelig i kurset og dukker i tillegg opp på kompetansetesten)
  9. Vær nøye og bruk tid.
  10. Du bør ha vært gjennom hele kurset og bestått de 5 siste testene du har gjennomført, før du tar kompetansetesten hos vegvesenet.

Her kan du lese mer om kurset for vinterdrift.

Lykke til på testen!