Kompetansetest for Vinterdrift.

Publisert 28.11.2019 09:19

enter image description here

Standardenkravene for vinterdrift er beskrevet i Vegvesenets håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger. Denne danner grunnlaget for kravene som er satt i driftskontraktene.

Hver enkelt sjåfør må gjennomføre en kompetansetest, og de som består har dokumentasjon for å jobbe ut kontraktsperioden. Aprento har laget et effektivt og pedagogisk kurs med mål om å forberede kandidater til den aktuelle testen. Entreprenørene vil naturlig måtte ta inn nye sjåfører i løpet av kontraktsperioden,
og disse må gjennomføre en tilsvarende kompetansetest. Med et digitalt kurs kan alle kandidater forberede seg i eget tempo, og ta prøven på en av Vegvesenets trafikkstasjoner når det passer.

Selve prøven foretas på det utstyr trafikkstasjonene har for teoritesting av alle som skal ta førerkort for første gang eller utvide med nye klasser. Dette gir også en god mulighet til å verifisere at sjåførene faktisk har de papirene de skal ha. Her kan du lese mer om kompetansetesten for vinterdrift

Kilde vegvesen.no