Statens vegvesen tester ut elektronisk prøve i arbeidsvarsling

Publisert 27.11.2019 14:40

Arbeidsvarsling

I Håndbok N301 er det beskrevet hvordan arbeid på og langs veg skal sikres og varsles. Det er slik at alle som skal arbeide på eller ved riks- eller fylkesveg, skal ha opplæring i arbeidsvarsling. Statens vegvesen godkjenner i dag kursholdere som tilbyr kurs til entreprenører og andre. Hvert år gjennomgår en lang rekke kandidater slike kurs, og får med det mulighet til å kunne jobbe på og ved vegen.

Det å følge opp og sikre god kvalitet på kursene kan være en krevende øvelse. Vegvesenet ønsker derfor nye krav til opplæring, som innebærer at alle må ha kompetansebevis etter å ha bestått elektronisk prøve i arbeidsvarsling, før de kan jobbe på vegen. Statens vegvesen er godt i gang med å teste ut slike elektroniske prøver, som etter planen skal tilbys entreprenører og andre brukere i 2020.

Den nye ordningen innebærer at det ikke lenger vil være krav om å gjennomføre kurs med et visst timeantall, men det vil være krav om å bestå en kompetansetest. Aprento har derfor laget et effektivt kurs for arbeidsvarsling med mål om å forberede kandidater til denne testen.

Forhåpentligvis blir våde ordningen fra vegvesenet og kurset fra Aprento en klar forenkling for de som skal arbeide på vegen. Med et digitalt kurs kan man forberede seg i eget tempo, og ta prøven på en av Vegvesenets trafikkstasjoner når det passer framfor å vente på en spesifikk kursdato.

Før en kompetansetest eventuelt skal bli et krav, trengs det lovendring. Når dette skjer er foreløpig uklart. Fram til lov og forskrift er på plass vil den elektroniske prøven i arbeidsvarsling være noe Vegvesenet tilbyr bransjen som et alternativ til kurs med godkjent kursholder.

Kilde: vegvesen.no