Arbeidsvarsling

Aprentos nettkurs hjelper kandidater til å bestå kompetansetesten hos Statens vegvesen. Kurset er rettet mot alle som skal arbeide langs vei og er delt inn i klassene Arbeider og Stedsansvarlig.

Innholdet er pedagogisk bygget opp og består av videoer, animasjoner, lyd og tekst, samt 300 oppgaver. Tjenesten er tilpasset alle digitale flater.

Kontakt oss for demo

Illustrasjon: Arbeidsvarsling

Video

Video får en stadig viktigere rolle i opplæring. Aprento har laget pedagogiske videoer for å forenkle og forklare relevante tema i opplæringen. Vi ser at den visuelle tilnærmingen gjennom bruk av video gir økt motivasjon og forståelse hos våre brukere.

Forklaringer

Vi har laget unike og pedagogiske forklaringer til alle oppgavene i tjenesten. Disse forklaringene vil garantert hjelpe kandidaten i forberedelsene til kompetansetesten hos vegvesenet.

Illustrasjon: Forklaringer

Lyd

I våre kurs kan kandidaten høre hele pensum mens man følger med på illustrasjoner og bilder. Vi har lest inn pensum for arbeidsvarsling i sin helhet, slik at kandidaten kan velge mellom å lytte eller lese i pensum.

Godkjent sikringGodkjent sikring

På nettsidene til Statens vegvesen kan du søke opp godkjent vegutstyr og dokumentasjon til bruk på fylkes- og riksveier i Norge. Her finner du informasjon og dokumentasjon på blant annet: På nettsidene til Statens vegvesen kan du søke opp godkjent vegutstyr og dokumentasjon til bruk på fylkes- og riksveier i Norge. Her finner du informasjon og dokumentasjon på blant annet:

Riktig brukRiktig bruk

Sikringsutstyret må brukes slik det står beskrevet i bruksanvisningen for at de skal være godkjent. Det må monteres riktig så det får riktig arbeidsbredde og at de tilfredsstiller krav til installasjonslengde. Sikringsutstyret må brukes slik det står beskrevet i bruksanvisningen for at de skal være godkjent. Det må monteres riktig så det får riktig arbeidsbredde og at de tilfredsstiller krav til installasjonslengde.

Bilder og 3D-illustrasjoner

Vanskelige temaer er enklere å forstå ved hjelp av grafikk. Derfor inneholder kurset bilder og 3D-illustrasjoner som viser situasjoner og regler på en forklarende måte.

Illustasjon: Behjelpende grafikk

Statistikk

På dashbordet kan kandidaten se hvilke prøver som er gjennomført, og hvilke resultater som er oppnådd. Med vår grafiske fremstilling er det lett å få et overblikk over hvordan man ligger an.

Vi tipser også om det vi mener kandidaten bør lese mer på.

Illustrasjon: Statistikk

Personlig veiledning og kundeservice

Ved tekniske eller faglige spørsmål kan kandidaten sende en melding til en av våre veiledere, som vil svare raskt på mail.

Vi svarer på mail mellom kl 09-21 alle dager. Klikk her for å kontakte kundeservice.

Ønsker din bedrift å teste våre kurs? Ta kontakt med oss her.