Arbeidsvarsling kurs 1

Dette digitale kurset gir deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, de hensyn som skal tas, samt formelle prosedyrer som skal følges.

Kurset er pedagogisk bygget opp og har en varighet på ca 6 timer. Kandidaten skal gjennom et live webinar med kursholder, samt komplett e-læringsløsning og teoriprøver på Aprento.

Påmelding

Illustrasjon: Arbeidsvarsling kurs 1

Kursholder

Fredrik Zachariassen er godkjent kursholder i Arbeidsvarsling siden 2010, og har lang erfaring med å holde kurs, bl.a. for Statens vegvesen. Fredrik er også daglig leder i Veisikring AS, samt styremedlem i Trafikksikkerhetsforeningen TSF.

Illustasjon: Fredrik Zachariassen

Video

Video får en stadig viktigere rolle i opplæring. Aprento har laget pedagogiske videoer for å forenkle og forklare relevante tema i opplæringen. Vi ser at den visuelle tilnærmingen gjennom bruk av video gir økt motivasjon og forståelse hos våre brukere.

Forklaringer

Vi har laget unike og pedagogiske forklaringer til alle oppgavene i tjenesten. Disse forklaringene vil garantert hjelpe kandidaten med å forstå innholdet.

Galt svar!

Både skiltmyndighet og politi kan stanse veiarbeid som utgjør fare.

Selv om det gjøres i henhold til godkjent arbeidsvarslingsplan.

Alt veiarbeid medfører en viss grad av fare. Så politiet eller skiltmyndigheten må vurdere faren som større enn det man kan regne med ved et veiarbeid.

Lyd

I våre kurs kan kandidaten høre hele pensum mens man følger med på illustrasjoner og bilder. Vi har lest inn pensum for arbeidsvarsling kurs 1 i sin helhet, slik at kandidaten kan velge mellom å lytte eller lese i pensum.

Godkjent sikringGodkjent sikring

På nettsidene til Statens vegvesen kan du søke opp godkjent vegutstyr og dokumentasjon til bruk på fylkes- og riksveier i Norge. Her finner du informasjon og dokumentasjon på blant annet: På nettsidene til Statens vegvesen kan du søke opp godkjent vegutstyr og dokumentasjon til bruk på fylkes- og riksveier i Norge. Her finner du informasjon og dokumentasjon på blant annet:

Riktig brukRiktig bruk

Sikringsutstyret må brukes slik det står beskrevet i bruksanvisningen for at de skal være godkjent. Det må monteres riktig så det får riktig arbeidsbredde og at de tilfredsstiller krav til installasjonslengde. Sikringsutstyret må brukes slik det står beskrevet i bruksanvisningen for at de skal være godkjent. Det må monteres riktig så det får riktig arbeidsbredde og at de tilfredsstiller krav til installasjonslengde.

Bilder og 3D-illustrasjoner

Vanskelige temaer er enklere å forstå ved hjelp av grafikk. Derfor inneholder kurset bilder og 3D-illustrasjoner som viser situasjoner og regler på en forklarende måte.

Oransje veivisningsskiltOransje veivisningsskilt

Vegvisningsskiltene 701–719 og 725 Avstandsskilt kan være oransje når de benyttes til midlertidig veivisning. Andre midlertidige veigvisningsskilt skal ha sin normale farge. Vegvisningsskiltene 701–719 og 725 Avstandsskilt kan være oransje når de benyttes til midlertidig veivisning. Andre midlertidige veigvisningsskilt skal ha sin normale farge.

Ved midlertidig veivisning til en omkjøringsrute er det viktige å sørge for at hele ruten er godt nok skiltet, slik at trafikanten finner frem. Ved midlertidig veivisning til en omkjøringsrute er det viktige å sørge for at hele ruten er godt nok skiltet, slik at trafikanten finner frem.

Statistikk

På dashbordet kan kandidaten se hvilke prøver som er gjennomført, og hvilke resultater som er oppnådd. Med vår grafiske fremstilling er det lett å få et overblikk over hvordan man ligger an.

Vi tipser også om det vi mener kandidaten bør lese mer på.

Personlig veiledning og kundeservice

Ved tekniske eller faglige spørsmål kan kandidaten sende en melding til en av våre veiledere, som vil svare raskt på mail.

Vi svarer på mail mellom kl 09-21 alle dager. Klikk her for å kontakte kundeservice.

Påmelding