Dette kurset er en gjennomgang av arbeidsmiljølovens kapittel 10, Arbeidstid. Kurset gir deg oversikt over de konkrete bestemmelsene, og forklarer hvilken betydning de har for planlegging og gjennomføring av arbeidstid. Kurset vil også gjøre det enklere å forstå og anvende selve lovteksten.

Innholdet er pedagogisk bygget opp, og består illustrerte eksempler, enkle tekster, lydbok, filmer og kontrolloppgaver. Tjenesten er tilpasset alle digitale flater.

Kjøp tilgang Kontakt oss for demo

Illustrasjon:

Video

Video får en stadig viktigere rolle i opplæring. Aprento har laget pedagogiske videoer for å forenkle og forklare relevante tema i opplæringen. Vi ser at den visuelle tilnærmingen gjennom bruk av video gir økt motivasjon og forståelse hos våre brukere.

Lyd

I våre kurs kan kandidaten høre hele pensum mens man følger med på illustrasjoner og bilder. Vi har lest inn pensum for i sin helhet, slik at kandidaten kan velge mellom å lytte eller lese i pensum.

ArbeidsplanArbeidsplan

§ 10-3 handler om rett til arbeidsplan. § 10-3 handler om rett til arbeidsplan.

Mange ansatte har faste arbeidstider bestemt i arbeidskontrakten. Men de som ikke har det, har rett på en tilgjengelig arbeidsplan, der arbeidstidene står. Dette gjelder stort sett de som jobber skift og turnus, men også de som har beredskapsvakter i tillegg til fast arbeidstid. Mange ansatte har faste arbeidstider bestemt i arbeidskontrakten. Men de som ikke har det, har rett på en tilgjengelig arbeidsplan, der arbeidstidene står. Dette gjelder stort sett de som jobber skift og turnus, men også de som har beredskapsvakter i tillegg til fast arbeidstid.

Arbeidsplanen må vise når ansatte skal arbeide, og den skal være tilgjengelig så tidlig som mulig, minst 2 uker før datoen den gjelder. Ansattes tillitsvalgte må godkjenne planen. Arbeidsplanen må vise når ansatte skal arbeide, og den skal være tilgjengelig så tidlig som mulig, minst 2 uker før datoen den gjelder. Ansattes tillitsvalgte må godkjenne planen.

Noen arbeidsplasser har arbeidsplanen på papir hengende på et fellesområde, og andre sender plan på e-post eller i en app. Noen arbeidsplasser har arbeidsplanen på papir hengende på et fellesområde, og andre sender plan på e-post eller i en app.

Bilder og illustrasjoner

Vanskelige temaer er enklere å forstå ved hjelp av grafikk. Derfor inneholder kurset bilder og illustrasjoner som viser situasjoner og regler på en forklarende måte.

NattarbeidNattarbeid

Arbeid mellom 2100 og 0600 er nattarbeid. Arbeid på natt er kun tillatt om arbeidets art gjør det helt nødvendig. Arbeid mellom 2100 og 0600 er nattarbeid. Arbeid på natt er kun tillatt om arbeidets art gjør det helt nødvendig.

DrøftingspliktDrøftingsplikt

Nattarbeidet skal drøftes med de ansattes tillitsvalgt før det iverksettes. Arbeidsgiver kan pålegge nattarbeid, selv om drøftingene ikke førte til enighet. Men kravet om nødvendighet må være oppfylt. Nattarbeidet skal drøftes med de ansattes tillitsvalgt før det iverksettes. Arbeidsgiver kan pålegge nattarbeid, selv om drøftingene ikke førte til enighet. Men kravet om nødvendighet må være oppfylt.

Ønsker din bedrift å teste våre kurs? Ta kontakt med oss her.