Varme arbeider

Trenger du sertifikat i varme arbeider? Aprentos nettkurs er godkjent av Norsk Brannvernforening og rettet mot alle som utfører varme arbeider der forsikringsselskapene krever sertifisering. I tillegg til kurset må du gjennomføre en praktisk slokkeøvelse hos godkjent kursholder. Dokumentasjon på gjennomført og godkjent slokkeøvelse må sendes til support@aprento.no, for at kandidaten skal få tilsendt sertifikat.

Innholdet er pedagogisk bygget opp og består av videoer, animasjoner, lyd og tekst.

Kurset er tilgjengelig på Norsk og Engelsk.

Kjøp tilgang (privatperson) Kjøp tilgang (bedrift) Kontakt oss for demo

Video

Video får en stadig viktigere rolle i opplæring. Aprento har laget pedagogiske videoer for å forenkle og forklare relevante tema i opplæringen. Vi ser at den visuelle tilnærmingen gjennom bruk av video gir økt motivasjon og forståelse hos våre brukere.

Lyd

I våre kurs kan kandidaten høre hele pensum mens man følger med på illustrasjoner og bilder. Vi har lest inn pensum for varme arbeider i sin helhet, slik at kandidaten kan velge mellom å lytte eller lese i pensum.

Oppfølging etter en brannOppfølging etter en brann

Bilder og 3D-illustrasjoner

Vanskelige temaer er enklere å forstå ved hjelp av grafikk. Derfor inneholder kurset bilder og 3D-illustrasjoner som viser situasjoner og regler på en forklarende måte.

BrannspredningBrannspredning

Brannspredning er et begrep som brukes om en brann som starter en ny brann. Det skjer ut fra de samme tre prinsippene som for varmespredning. I tillegg har vi begrepet **flyvebrann**. Det er når flammer fra en brann sprer seg og starter en ny brann et annet sted. Brannspredning er et begrep som brukes om en brann som starter en ny brann. Det skjer ut fra de samme tre prinsippene som for varmespredning. I tillegg har vi begrepet flyvebrann. Det er når flammer fra en brann sprer seg og starter en ny brann et annet sted.

BrannvekstBrannvekst

En brann med nok tilgang på brennbart materiale og oksygen vil vokse etter doblingsprinsippet. For eksempel vil størrelsen på en brann være dobbelt så stor etter ett minutt, og fire ganger så stor etter to minutter. En brann med nok tilgang på brennbart materiale og oksygen vil vokse etter doblingsprinsippet. For eksempel vil størrelsen på en brann være dobbelt så stor etter ett minutt, og fire ganger så stor etter to minutter.

Illustrasjon: Oppgaver

Oppgaver

Kurset inneholder pedagogiske oppgaver med forklaringer, som sikrer at du har fått med deg det som er viktig.
I Aprento sitt kurs for varme arbeider vil du lære med åpne oppgaver, "drag and drop" og flervalgsoppgaver.

Personlig veiledning og kundeservice

Ved tekniske eller faglige spørsmål kan kandidaten sende en melding til en av våre veiledere, som vil svare raskt på mail.

Vi svarer på mail mellom kl 09-21 alle dager. Klikk her for å kontakte kundeservice.

Ønsker din bedrift å teste våre kurs? Ta kontakt med oss her.